Utviklingslaget

Utviklingslaget

E-post: styretslu@gmail.com

Adresse: Skulsfjordvn 323. 9103 Kvaløya

Telefon: 951 65 131 (leder)

Styret for 2024 består av:

Leder: Tine Marie Valbjørn Hagelin

Tlf: 951 65 131


Nestleder: Roger Ingebrigtsen

Tlf: 908 88 957


Sekretær: Edmond Hansen

Tlf: 957 84 693


Styremedlem: Frode Stefanusen

Tlf: 958 29 820


Styremeldem: Heidi Beate Karlsen

           Tlf: 952 80 800             


1. vara: Angelika Renner (kasserer)

Tlf: 483 48 828


2. vara: Ruth Schwienbacher