Utviklingslaget

Utviklingslaget

E-post: styretslu@gmail.com

Adresse: Skulsfjordvn 305. 9103 Kvaløya

Telefon: 995 58 578 (leder)

Styret for 2020 består av:

Leder: Leif Angelsen

Skulsfjordvn 305, 9103 Kvaløya

E-post: leifangelsen@gmail.com

Tlf: 995 58 578


Kasserer: Jarle Håkaby

Rypevegen 48, 9015 Tromsø

E-post: jarle.hakaby@hotmail.com

Tlf: 951 45 319


Styremedlem: Roger Ingebrigtsen

Aldorvn 1043, 9103 Kvaløya

E-post: rog-in@online.no

Tlf: 908 88 957


Styremedlem: Carina Øwre

Aldorvn 1065. 9103 Kvaløya

E-post: carinaisaksen@live.no

Tlf: 988 99 412


Styremedlem: Daniel Winkler

Myrsnipa 10, 9103 Kvaløya

E-post: danielwinkler78@gmail.com

Tlf: 993 98 073


Styremedlem: Eli Fjær

Skulsfjordvn 303, 9103 Kvaløya

E-post: eli_fjaer@hotmail.com

Tlf: 902 06 744


1. vara: Tom Erik Pedersen, tlf. 900 96 014


2. vara: Tine Marie Hagelin, tlf. 951 65 131

SKULSFJORD: 69° 48' 10.08581''N, 18° 46' 29.65491''Ø

Nettside for Skulsfjord og Lyfjord Utviklingslag (SLU)