Utviklingslaget

Utviklingslaget

E-post: styretslu@gmail.com

Adresse: Skulsfjordvn 305. 9103 Kvaløya

Telefon: 995 58 578 (leder)

Styret for 2022 består av:

Leder: Leif Angelsen

Skulsfjordvn 305, 9103 Kvaløya

E-post: leifangelsen@gmail.com

Tlf: 995 58 578


Nestleder: Roger Ingebrigtsen

Aldorvn 1043, 9103 Kvaløya

E-post: rog-in@online.no

Tlf: 908 88 957


Styremedlem: Edmond Hansen

Skulsfjordvn 241, 9103 Kvaløya

Tlf: 957 84 693


Styremedlem: Tom-Erik Pedersen

Skulsfjordvn 307, 9103 Kvaløya

E-post: tomerik81@gmail.com

Tlf: 900 96 014


Styremedlem: Gøril Einarsen

Aldorvn 1063, 9103 Kvaløya

Tlf: 915 49 766


1. vara: Tine Marie Hagelin, tlf. 951 65 131


2. vara: Ruth SchwienbacherKasserer: Jarle Håkaby

Rypevn 48, 9015 Tromsø

E-post: jarle.hakaby@hotmail.com

Tlf: 951 45 319