Utviklingslaget

Utviklingslaget

E-post: styretslu@gmail.com

Adresse: Skulsfjordvn 323. 9103 Kvaløya

Telefon: 951 65 131 (leder)

Styret for 2023 består av:

Leder: Tine Marie Valbjørn Hagelin

Skulsfjordvn 323, 9103 Kvaløya

Tlf: 951 65 131


Nestleder: Roger Ingebrigtsen

Aldorvn 1043, 9103 Kvaløya

Tlf: 908 88 957


Sekretær: Edmond Hansen

Skulsfjordvn 241, 9103 Kvaløya

Tlf: 957 84 693


Styremedlem: Tom-Erik Pedersen

Skulsfjordvn 307, 9103 Kvaløya

Tlf: 900 96 014


Kasserer: Angelika Renner

(Fast varamedlem for Gøril Einarsen)

Myrsnipa 6, 9103 Kvaløya

Tlf: 483 48 828


1. vara: Ruth Schwienbacher