Bygdelaget

Bygdelaget

E-post: styretslb@gmail.com

Styret for 2020 består av:


Leder: Ellinor Sanden Jensen

Adresse: Skulsfjordvn 285, 9103 Kvaløya

Tlf: 41500057

E-post: ellinor.s.jensen@gmail.com


Nestleder: Even Isaksen

Adresse: Aldorvn 1065, 9103 Kvaløya

Tlf: 48144408

E-post: evenzen_94@hotmail.com


Kasserer: Stig Rune Jensen

Adresse: Skulsfjordvn 293, 9103 Kvaløya

Tlf: 90655659

E-post: stig.r.jensen@gmail.com


Sekretær: Bernd Striberny

Adresse: Myrsnipa 11, 9103 Kvaløya


Styremedlem: Sune Hansen

Adresse: Skulsfjordvn 344, 9103 Kvaløya

Tlf: 92210029

E-post: sune.hansen@uit.no