Barnegruppa

Barnegruppa

Leder 2018: Tine Marie Hagelin

Sirkus Skulsfjord

Siden 2016 har barnegruppa hatt et samarbeid med KULTA om å ha sirkus på bygdehuset, til stor suksess. Hver onsdag har alle barn i Skulsfjord, Lyfjord og Bellvik mulighet til å være med på sirkustrening, og flere av de minste barna viser interesse for dette. Til å trene barna er det tre sirkusinstruktører fra KULTA De lærer barna å gjøre alt fra turning til sjonglering. På slutten av hver periode munner treningen ofte ut i en liten forestilling, et såkalt Bakgårdssirkus.


Borte-i-Gokk-Revyen

Borte-i-Gokk-Revyen ble etablert 14. Februar 2018, og er en liten revy bestående av intet mindre enn 7 personer. I motsetning til skolerevyene inne i Tromsø er Borte-i-Gokk-Revyen en revy som har som mål å være både billigere og kortere i lengde. I tillegg er det en temarevy, som betyr at alle stykkene handler om det samme temaet. Revyen opererer uten band og all lyd kommer derfor fra en datamaskin.


Revyen har barnegruppa i ryggen økonomisk, og får også støtte av KULTA der det trengs.