Bygdene

Bygdene

2017

 

Skulsfjord, Lyfjord og Bellvik ligger nordvest på Kvaløya.

 

En tar til høyre etter at man har kommet over Sandnessundbrua på Kvaløysida og kjører ca 4 km nordover til Finnvikkrysset. Der tar man til venstre opp Finnvikdalen, videre gjennom Sørskartunellen og ned til Bellvikeidet.

Da ligger bygdene Lyfjord til venstre, Bellvik m/fergeleie rett fram og til Skulsfjord tar man av til høyre i krysset.

 

Bygdene er typiske pendlerbygder der de fleste har sitt arbeid i Tromsø.

Vi har et attraktivt turterreng som brukes flittig både av bygdefolket og av folk utenfra.

De siste årene har det vært stort innsig av sild i fjordene med påfølgende hvalinnvasjon som igjen har ført til stor trafikk med hvalturister.

 

Finnvikdalen og Lyfjorddalen er også blitt svært populære steder for Nordlysturistene. De blir busset ut i minibusser og sluppet av langs fylkesveien i Finnvikdalen og Lyfjorddalen.

I mørke høst-og vinderkvelder må man derfor være ekstra aktsom når man kjører Fv58.

 

SKULSFJORD

Skulsfjord er den største av bydene og har vel 50 hus, 6-7 av dem brukes kun som feriehus.

Det bor ca 115 personer i bygda, derav ca 30 barn under 18 år.

Skulsfjord er,sammen med de to andre bygdene, en typisk pendlerbygd. De aller fleste har sitt arbeid på andre siden av fjellet. Bygda er imidlertid også, i kommunens målestokk, en stor jordbruksbygd med 3 forholdsvis store gårdsbruk. 2 driver med melkeproduksjon med tilsammen ca 60 melkekyr. Det tredje gårdsbruket er et ridesenter, med stall, ridehall og ridebaner.

 

LYFJORD

Lyfjord ligger idyllisk til innest i Lyfjorden. Der er 14 bolighus, 3 av dem brukes kun som feriehus. ca 25 personer, derav 5 under 18 år. Lyfjord har store dyrka arealer på øversida av bygda. Disse blir høstet av bøndene i Skulsfjord.

 

BELLVIK/BELLVIKEIDET

Bellvik har 2 bolighus med ca 9 fastboende og en rekke hytter både på Bellvikeidet og Klubben.

Bellvik har både kai og fergeleie. Der ligger ferga som går til Vengsøy og videre utover til Musvær og Sandøya. Havna i Bellvika er forholdsvis lun så folk både i Skulsfjord og Lyfjord har båtene sine liggende der om vinteren.

 

 

 

 

 

 

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse